Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Onze klanten

In de afgelopen jaren hebben wij ons met veel plezier ingezet voor een grote verscheidenheid aan organisaties en individuen. Instellingen en mensen uit de (geestelijke) gezondheidszorg, welzijn & maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs en de culture sector. Maar ook voor financiële dienstverleners, energiebedrijven en bouwondernemingen. Daarnaast hebben we veel gewerkt in opdracht van uitkerende instanties. We hebben werkzoekende ICT’ers, magazijnmedewerkers, communicatieadviseurs en vele anderen mogen toe leiden naar een nieuwe passende baan.
Particulieren met allerlei loopbaanwensen hebben onze ondersteuning op eigen initiatief ingeschakeld.

Sectoren en doelgroepen

Onze dienstverlening is bewust niet gericht op specifieke sectoren of doelgroepen. De ene onderwijsinstelling is namelijk de andere niet. Iedere zakelijke dienstverlener onderscheidt zich van de andere, elke projectontwikkelaar heeft zijn eigen cultuur. Geen 55-plusser is hetzelfde en opleidingsniveau zegt lang niet alles over wat iemand allemaal kan. Wij leggen onszelf de taak op om iedere opdrachtgever en elk individu écht te leren kennen. Vanuit die persoonlijke betrokkenheid willen we werken. Zodat we ondersteuning kunnen bieden op een manier die helpt. Maatgericht voor iedereen. 

Klanten over ons

Onno Bult, Manager bedrijfsbureau bij de Tussenvoorziening: 
De Tussenvoorziening biedt opvang en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen waaronder dak- en thuislozen en mensen die dakloos dreigen te worden. De organisatie beweegt zich in een dynamische omgeving waarin cliënten te maken hebben met complexe levensproblemen. Medewerkers van de Tussenvoorziening hebben een zwaar beroep en moeten stevig in hun schoenen staan. Om te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen, is het belangrijk dat de organisatie zicht heeft op de talenten en competenties van medewerkers. Regelmatig vragen we hierbij ondersteuning van Inolesco, met name op het gebied van selectie en uitstroombegeleiding van medewerkers.
Wij ervaren Inolesco als een competente, gedreven en betrokken organisatie. Prettig in de samenwerking is het laagdrempelig contact, de snelle dienstverlening en het deskundig advies. Bij de selectie van leidinggevenden heeft Inolesco ons geholpen de juiste medewerkers aan te nemen. Ook wanneer een match niet direct gemaakt kan worden, blijft Inolesco meedenken en maakt inzichtelijk wat de organisatie nodig heeft. In de uitstroombegeleiding heeft Inolesco zich getoond als een daadkrachtig ondersteuner. Inolesco is zorgvuldig in het contact en weet zowel de werkgever als werknemer verantwoordelijk te maken voor het uitstroomtraject. Inolesco benadrukt de eigen kracht van medewerkers en zoekt mee naar oplossingen.

Natuurlijk zetten wij ons er voor in om optimaal bij te dragen aan de doelstellingen van werkgevers. Wij gaan er vanuit dat we dit voornamelijk doen door hun medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken met plezier en succes. Daarom hechten we erg veel waarde aan hun feedback. Enkele reacties van mensen die we hebben mogen begeleiden in bijzondere momenten van hun loopbaan zijn:
 

"Er was veel oog voor mij als persoon en mijn situatie op werkgebied. Ik voelde mij altijd begrepen en serieus genomen. Een klankbord en een uitlaatklep."

"Toen mijn baan werd opgeheven, ben ik direct opzoek gegaan naar vacatures. Toen kwamen de afwijzingen. Ik ging me natuurlijk zorgen maken. Omdat ik ouder ben dan 50 jaar, was ik bang om er niet meer tussen te komen. Mijn leidingevende heeft gezorgd dat ik naar Inolesco kon. Door de gesprekken kreeg ik weer een beetje vertrouwen. We hebben naar bedrijven gezocht waar ik goed zou kunnen werken. En ik heb geleerd om mijn netwerk te vragen om me te helpen. Dat vond ik wel lastig, maar het is gelukt. Uiteindelijk kon ik via via toch nog snel bij een nieuwe werkgever beginnen."

"Positief, motiverend en vaak opbeurend. En dat heb ik zo nu en dan, gelet op mijn situatie, even nodig."

"Bij de organisatie waar ik al een poos werkte, voelde ik me al een tijd niet lekker meer. Toch bleef ik er hangen, omdat ik het te spannend vond om weg te gaan. Na een loopbaantraject ben ik gaan inzien dat ik waarschijnlijk veel beter af zou zijn als ik de stap wel zou wagen. En die heb ik met hulp van Inolesco ook gezet. Achteraf gezien had ik dat veel eerder moeten doen."

"Hun aanpak is zeer prettig en persoonlijk. Geen poespas, adviezen zijn uitstekende handleidingen tot het uitvoeren. In mijn geval ging het om het verbeteren van de omgangsvormen op de werkvloer."

Enkele opdrachtgevers waarvoor wij ons hebben mogen inzetten zie je hier: