Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Afscheid nemen

Inolesco helpt jou en je medewerkers als beëindiging van de samenwerking niet te voorkomen is. Als iemand niet in staat blijkt te zijn om aan je verwachtingen te voldoen, of als na arbeidsongeschiktheid re-integratie 2e spoor nodig is. Ook als de werkvoorraad structureel kleiner is dan het personeelsbestand ondersteunen we je graag bij oplossingen. Dat doen we op maat: afhankelijk van wat jij je medewerker(s) kunt bieden en wat zij nodig hebben om succesvol verder te gaan. 

Ondersteuning maakt het makkelijker

Het verlies van werk brengt mensen uit evenwicht. Het vertrouwen in de eigen inzetbaarheid wordt aangetast. Onzekerheid of boosheid beïnvloedt de effectiviteit. En juist nu moet je medewerker doelgericht en met overtuiging nieuwe kansen aanboren. Het bieden van ondersteuning bij vertrek bevordert het tempo waarin je afscheid kunt nemen. En het vermindert wederzijdse frustratie.

Voor individuen en groepen op maat

We begeleiden individuele medewerkers die hun werkgever verlaten en groepen die vertrekken na een reorganisatie. Voor al onze trajecten maken we maatgerichte en doelmatige plannen van aanpak. Deze kunnen bestaan uit individuele coaching- en loopbaangesprekken, inzet van inzichtgevende instrumenten en workshops. We blikken terug op scholing, werkervaring en opgedane competenties. We hebben aandacht voor eventuele belemmeringen en hoe daarmee kan worden omgaan. Onze mobiliteitsscan brengt talenten, drijfveren, werkniveau, ambities en interesses in kaart. Met als doel het zelfvertrouwen te versterken en de scope op inzetbaarheid te verruimen. Vervolgens definiëren we rollen en taken waarin je medewerker met plezier en succes verder kan. Samen verkennen en bewerken we het deel van de arbeidsmarkt waar mogelijkheden liggen. We staan onze kandidaten bij met onze arbeidsmarktkennis, netwerkexpertise en ervaring met selectie. We bieden steun, inspiratie en extra energie als de situatie daarom vraagt.