Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Selecteren

Als er een vacature in je bedrijf ontstaat, dan zoek je een nieuwe medewerker die zo goed mogelijk aan het succes van jouw organisatie kan bijdragen. Managers en collega’s zijn doorgaans prima in staat om het niveau van kennis en vaardigheden bij sollicitanten in te schatten. De ervaring leert echter dat de mate waarin persoonlijkheidskenmerken aansluiten op je organisatiecultuur en -ambitie sterker van invloed is op een langdurige effectieve samenwerking. In selectieprocedures blijken de samenwerkingsstijl, typerende gedragselementen en het ontwikkelpotentieel van kandidaten vaak onvoldoende zichtbaar te worden. Om juist daarvan een gedegen beeld van te krijgen, voert Inolesco selectie-assessments uit.

Een assessment vergroot de zekerheid

Voorafgaand aan het assessment bespreken we welke talenten en drijfveren bepalen of de kandidaat met plezier en succes aan jouw organisatie kan bijdragen. In het assessment gebruiken we professionele maatwerkinstrumenten en interviewtechnieken, waarmee we een betrouwbare analyse maken. Deze koppelen we in een heldere rapportage aan je terug - met een duidelijk advies over succesbepalende factoren. Zo kun je met grotere zekerheid een plezierige samenwerking starten en een mismatch voorkomen.

Als onderdeel van jouw selectieprocedure

Een selectie-assessment is bedoeld om een objectief beeld van sollicitanten te krijgen. Daarom voeren wij deze dienst niet uit in combinatie met werving van kandidaten. Onze assessments kunnen worden ingezet als onderdeel van jouw sollicitatieprocedure. Zodat we je beeld van de persoon die bij jou op gesprek is geweest, compleet kunnen maken. Of zodat je een beter en objectiever beeld krijgt van de inzetbaarheid van interne kandidaten.