Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Ontwikkelen

Inolesco biedt ondersteuning als de ontwikkeling van je medewerker en je organisatie niet meer hand in hand gaan. Dat doen we door maatwerkdienstverlening. Soms met een ontwikkel-assessment, dat de handvatten biedt die nodig zijn om samen tot inzicht te komen. In dat assessment brengen wij drijfveren, kwaliteiten, ambities en affiniteit in kaart. Deze koppelen we terug aan jou en je werknemer, met een advies voor oplossingsgerichte interventies. Soms maken een aantal coachings- of loopbaangesprekken duidelijk hoe je medewerker zijn ontwikkeling of loopbaan een goede impuls kan geven. En hoe jij hem daarin kunt faciliteren.

Ondersteuning brengt je verder

Je organisatie is in beweging. Ze ontwikkelt zich voortdurend en dat proces is niet voor iedere medewerker goed te volgen. Het omgekeerde komt ook voor: je ziet dat je medewerker zich ontwikkelt, maar je weet niet hoe je zijn proces binnen je organisatie kunt faciliteren. Het negeren van deze situaties levert frustraties op. Bij jou en bij je personeel. Het gaat wringen en de effectiviteit neemt af. Zonde, want op deze manier werken jullie niet eenduidig aan gezamenlijk resultaat. Jullie kunnen verder met plezier en succes als je aandacht geeft aan kwaliteiten en aandachtspunten van je medewerker. Als je ruimte biedt aan ontwikkeling en zoekt naar mogelijkheden voor positieve inzet. Zo kun je verder met, of misschien ook zonder elkaar.

Ook voor ontwikkeling van teams

In specifieke situaties draagt Inolesco bij aan de ontwikkeling van teams. Bijvoorbeeld door de samenhang van competenties en ontwikkelmogelijkheden in kaart te brengen. Door maatwerktrainingen over ondermeer samenwerken, effectiviteit of netwerken te verzorgen. Of door sessies te faciliteren waarin collega’s komen tot een gedeelde visie, plannen en werkwijze.