Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Coaching

Loop je in je werk steeds opnieuw tegen bepaalde belemmeringen aan? Wil je jouw effectiviteit of samenwerkingsrelaties verbeteren? In onze coaching richten we ons op jouw sterk ontwikkelde kwaliteiten. Jouw persoonlijke kracht geeft je impact en mogelijkheden. Het is zaak te weten wat die impact is en welke mogelijkheden je daarmee kunt ontplooien. En in welke setting jouw kracht positief uitwerkt en wanneer die minder functioneel is. De grens tussen kwaliteit en valkuil kan smal zijn. Wij helpen jou niet over die grenzen heen te gaan. Of keuzes te maken met een beter effect. Voor jou en voor je werkomgeving.

Waarom coaching?

Soms is het lastig om steeds weer opnieuw plezier in je baan te vinden en succesvol te zijn in (samen)werken. Je maakt onderdeel uit van een organisatie, moet omgaan met mensen die je zelf niet hebt uitgezocht en moet voldoen aan veranderende verwachtingen. Misschien loop je aan tegen een bepaalde onrust, frustratie of onzekerheid in jezelf. Als je dit herkent is dat is niet vreemd, dan faal je niet. Ook wij kennen deze fases en problemen en weten hoeveel energie dat kost. We weten ook hoe zinvol het kan zijn om daarover in gesprek te gaan met een deskundige. Om je effectiviteit te hervinden, weer zelfvertrouwen te voelen en het contact met anderen goed aan te kunnen gaan.

Inolesco helpt je er doorheen

Wat kunnen wij doen om je in jouw situatie te ondersteunen? Het is belangrijk om elkaar hierin goed te begrijpen en daarom bespreken we dit graag in een persoonlijk gesprek. Daarin bekijken we of jouw vraagstuk binnen onze deskundigheid valt. We bespreken wat er voor nodig is om je er doorheen te helpen en hoe wij daar gehoor aan kunnen geven. Na die kennismaking stellen wij een voorstel op. Zodat jij kunt beoordelen of dit je vertrouwen geeft. Het voorstel kun je eventueel voorleggen aan je werkgever. Vaak zijn organisaties bereid om bij te dragen aan coaching, omdat jouw plezier en succes ook van invloed zijn op de werkvloer. Ook als je onze ondersteuning zelfstandig in wilt schakelen, helpen we je natuurlijk graag,