Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Herstel en re-integratie

Ben je ziek geworden en daardoor voor langere tijd uitgevallen, dan heeft dat grote invloed. Op je zelfbeeld en op je positie in je omgeving. En misschien ook op je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij gaan met mensen in gesprek om te bekijken waar zij na ziekte hun loopbaan kunnen vervolgen. En hoe ze dat kunnen doen. Soms is dat in hun oorspronkelijke functie bij hun eigen werkgever. Soms ook in dezelfde organisatie maar met een andere taak. Als re-integratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is (re-integratie 1e spoor), volgen we het traject van re-integratie 2e spoor.

Waarom re-integratiebegeleiding?

Misschien ben je uitgevallen door lichamelijke, psychische of werkgerelateerde redenen. In al deze situaties is het belangrijk om je persoonlijke mogelijkheden te herontdekken. En om te onderzoeken waar je die kunt inzetten. Zodat je de relatie met de buitenwereld weer aan durft te gaan. Heb jij de persoonlijke overtuiging dat je van toegevoegde waarde bent, dan neem je anderen in die overtuiging mee. 


Inolesco maakt je sterker

Onze begeleiding is erop gericht om met jou in kaart te brengen wat je sterk ontwikkelde kwaliteiten zijn. En waartoe je daarmee in staat bent. Zo krijg je weer zicht op de kansen die voor je open liggen. Daarbij is het natuurlijk ook van belang om stil te staan bij wat gebeurd is. En om te bedenken hoe je toekomstige omgeving eruit moet zien om opnieuw uitvallen te voorkomen. 
We stemmen periodiek af met je werkgever. Samen komen we tot concrete en haalbare afspraken over het tempo waarin je je werk hervat. En over de plek waar je zult gaan werken. Ook bekijken we welke verdere vorm van begeleiding je nodig hebt om met plezier en succes te kunnen blijven werken.