Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Hulp bij solliciteren

Solliciteren lijkt soms wel een loterij: het aantal vacatures is klein en de hoeveelheid kandidaten groot. Misschien lukt het je wel om bij een bedrijf op gesprek te komen, maar word je na de eerste ronde afgewezen. Wij werken graag met jou aan slagvaardiger solliciteren. Individueel en afgestemd op jouw behoeften. Omdat het erom gaat dat jij goed uit de verf komt.

Waarom hulp bij solliciteren?


De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dat geldt ook voor de manier waarop organisaties omgaan met werving en selectie. Werkgevers hebben een grote keuze, zoeken vaker dan voorheen naar mensen in hun eigen netwerk. Sollicitatieprocedures bestaan meestal uit meerdere gesprekken, waarbij je keer op keer effectief moet zijn. Jouw aanpak bij het solliciteren zal moeten worden afgestemd op wat werkgevers willen zien. Maar hoe doe je dat? Wij kunnen je daar doelgericht bij helpen.

Inolesco vergroot je effect

Wij hebben voor werkgevers uit veel sectoren personeel geselecteerd. Daardoor weten we hoe organisaties kandidaten werven. En welke benadering en presentatie van sollicitanten leidt tot het gewenste effect. Vanuit deze kennis en ervaring helpen wij werkzoekenden te solliciteren op een manier die werkt. Door op de juiste wijze hun netwerk in te zetten, op papier en in de nieuwe media positief zichtbaar te zijn en in gesprekken de juiste snaar te raken.
In een persoonlijke kennismaking bespreken we graag wat je in jouw aanpak kunt verbeteren. Samen komen we tot plan van aanpak en gaan jij en je eigen coach/trainer aan het werk.