Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Mobiliteit en re-integratie

Als je je vaste werkkring bent kwijtgeraakt, kan dat betekenen dat je over veel onderwerpen gaat nadenken. Zal het je nog wel lukken om je loopbaan in dezelfde richting te vervolgen? Is dat eigenlijk wel wat je wilt? Is dit misschien een goed moment om een andere keuze te maken? En zo ja, hoe pak je dat dan aan? Roept jouw ontslag deze vragen bij je op, dan gaan we graag met je aan de slag.

Waarom begeleiding bij mobiliteit en re-integratie?

Soms ontstaat ontslag zonder dat je daar ook maar enige invloed op hebt. Bijvoorbeeld omdat de sector waarin je werkt het moeilijk heeft. Dan bestaat de kans dat er ook weinig  mogelijkheden zijn bij andere werkgevers in die bedrijfstak. Het kan ook zijn dat je je baan verloor omdat het gewoon niet lekker ging. Misschien paste het werk toch niet zo goed bij je. Of was je takenpakket prima, maar de werkgever niet. In deze en vergelijkbare situaties is het goed om met een deskundige na te denken over hoe je jouw loopbaan spoedig met plezier en succes kunt vervolgen

Inolesco brengt je verder

Onze dienstverlening is erop gericht om in beeld te brengen wat jouw kwaliteiten, drijfveren, interesses en ambities zijn. Dat onderzoeken we in onze gesprekken en met onze mobiliteitsscan. Daarmee krijg je een helder beeld van jouw inzetbaarheid. Dat geeft je zekerheid, waardoor je stappen durft te zetten. En het biedt je woorden waarmee je anderen van jouw toegevoegde waarde kunt overtuigen. Na het bepalen van jouw loopbaandoel stellen we samen alles in het werk om dat te bereiken. We onderzoeken de arbeidsmarkt en bespreken hoe je die kunt bewerken. We zoeken naar kansen, bepalen de beste strategie, bereiden acties voor en evalueren het resultaat. Je krijgt steunt als het tegenzit en inspiratie als je het even niet meer weer. We trekken samen op. Zodat jij je zoektocht naar werk als minder eenzaam zult ervaren en met succes kunt afronden. Het traject voor jouw mobiliteit en re-integratie is maatwerk. In overleg met jou en je (ex-) werkgever of uitkerende instantie maken we graag een persoonlijk plan van aanpak.
Inolesco kon een groot aantal mensen laten doorstromen in een nieuw dienstverband én heeft veel kandidaten kunnen ondersteunen bij de opstart van een succesvolle onderneming.